Hypnose

February 5, 2015

Mange velger alternative behandlingsmetoder når de sliter med små helseplager eller psykiske plager. Hypnose er en behandlingsmetode som har vist seg effektiv i mange sammenhenger. Blant annet er det mange som velger hypnose når de vil slutte å røyke eller gå ned i vekt. Hypnose kan også være til hjelp ved angst. Hypnose har en effekt på noen, men det er ingen garanti for at behandlingen virker.Det finnes også folk som er skeptiske til hypnose, og tror det kan skje all verdens merkelige ting med mennesker som er under hypnose, men det er ikke noe hokuspokus med hypnose. Derimot kan hypnose hjelpe pasienten å fokusere, og dermed få bedre kontroll over egne vaner eller uvaner. Det er ofte manglende selvkontroll som er årsaken til at man ikke klarer å slutte å røyke eller bite negler, og i slike sammenhenger kan hypnose være den utløsende faktoren.